Tuulivoimalat

Puhdasta sähköä Mussalon tuulivoimapuistosta

Kotkan Energia rakennutti Mussaloon vuonna 1999 kaksi yhden megawatin tuulivoimalaitosta, Ilonan ja Ilmarin. Ne ovat tuottaneet sähköä yhteensä 3000 – 4000 megawattituntia vuosittain. Määrä on vastannut noin 200 sähkölämmitteisen omakotitalon vuosittaista sähköntarvetta. 

Vuonna 2013 Kotkan Energian uuden tuulivoimahankkeen ensimmäisessä vaiheessa toinen vanhoista voimaloista (Ilona) korvattiin uudella, tehokkaammalla tuulivoimalalla sekä rakennettiin samaan aikaan toinen uusi voimalaitos samalle alueelle. Uudet tuulivoimalat edustavat saksalaisen Enerconin uusinta, mataliin tuuliin kehitettyä mallia. Teholtaan ne ovat kumpikin 2350 kW. Vuosituotanto tullee olemaan arviolta 16 000 MWh, mikä vastaa noin tuhannen sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Tuulipuistoa laajennettiin edelleen vuonna 2015 yhdellä uudella, samantyyppisellä yksiköllä ja vanha Ilmari purettiin ja myytiin varaosiksi. Täydennetyn tuulipuiston vuosituotantoarvio on noin 24 000 MWh.