Tuotantoprosessi

 1. Jätteen vastaanotto
  - jäteautot punnitaan ennen laitosalueelle pääsyä
   
 2. Vastaanottohalli
  - jäteautot purkavat kuorman vastaanottomonttuun
   
 3. Bunkkeri
  - bunkkerin tilavuus 3600 m3
   
 4. Kahmari
  - siirtää, sekoittaa ja syöttää jätettä
  - yksi kahmarillinen jätettä painaa noin 2-3 tonnia
   
 5. Jätteen syöttö kattilaan
  - jätettä poltetaan noin 300 t/vrk eli 100- 150 kahmarillista
   
 6. Jätteen poltto
  - jäte poltetaan arinalla
   
 7. Kuonan lastaus
  - jätteenpoltossa syntyy pohjakuonaa vuodessa keskimäärin 16 000 t (noin 16 %
     saapuneesta jätteestä)
  - kuona toimitetaan käsiteltäväksi ja sitä pyritään hyötykäyttämään erilaisissa
     maarakennuskohteissa

   
 8. Palamisenergian talteenotto jätekattilassa
  - palamisessa syntynyt lämpö siirtyy kattilassa kiertävään veteen/ höyryyn
  - höyryn arvot paine 40 bar, lämpötila 400 °C  ja virtaus 40 t/h

   
 9. Lopputuotteen ja kattilan tuhkan purku
  - APC-lopputuote on savukaasujen puhdistuksesta syntyvää jätettä
  - lopputuotetta syntyy vuodessa keskimäärin 2800 t
  - kattilatuhkaa syntyy vuodessa keskimäärin 750 t

   
 10. Savukaasujen puhdistus
  -
   puolikuiva puhdistusmenetelmä, jossa kemikaaleina käytetään kalkkia ja aktiivihiiltä
   

LAITOKSEN TEKNISET TIEDOT

Väliottolauhdeturbiini (Turbomach)                       Savukaasupuhdistus NID (Alstom)
Sähköteho                                   8,5 MW                    Puolikuiva puhdistus

Normaalin ajotilanteen tehot:                                 Arinakattila (KeppelSeghers)
Sähköteho                                      4 MW                    Polttoaineteho            34 MW
Prosessihöyryteho                      15 MW                    Höyryteho                    31 MW
Kaukolämpöteho                           8 MW