Tuotannon ympäristöseuranta

Hyötyvoimalaitos

Hyötyvoimalaitoksen toiminnan on täytettävä asetuksen (362/2003) sekä laitokselle myönnetyn ympäristöluvan (KAS-2003-Y-706-111) asettamat vaatimukset koskien palamisolosuhteita, savukaasupäästöjä ja päästöjen tarkkailua. Laitoksen toiminnan ympäristövaikutuksia seurataan laitokselle tehdyn tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Lataa Hyötyvoimalaitoksen tarkkailusuunnitelman tiivistelmä tästä.   

Lataa Hyötyvoimalaitoksen toiminta- ja varautumisohje häiriö- ja poikkeustilanteiden varalta tästä.

Hovinsaaren voimalaitos

Hovinsaaren voimalaitoksen toiminnan on täytettävä asetuksen (362/2003) määräykset siltä osin kuin ne koskevat rinnakkaispolttolaitoksia. Lisäksi laitoksen toiminnan tarkkailussa on huomioitava sille myönnetyn ympäristöluvan (KAS-2005-Y-493-111) ehdot. Ympäristöluvan mukaisesti laitoksen päästöjä ja toimintaa tarkkaillaan laitokselle laaditun tarkkailusuunnitelman mukaisesti.

Lataa Hovinsaaren voimalaitoksen tarkkailusuunnitelman tiivistelmä tästä.