Toimintajärjestelmä

Kotkan Energian tärkeimmät toimintatavat ja -periaatteet on kuvattu yhtiön toimintajärjestelmässä. Toimintajärjestelmäämme kuuluvat laatu-, ympäristö- ja turvallisuusjärjestelmät. Sertifioinnin myötä yhtiössä tehdään säännöllisesti auditointeja, johdon katselmuksia sekä itsearviointeja, joiden pohjalta toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Kotkan Energia Oy:n toiminta vastaa seuraavien standardien vaatimuksia:

  • Laatujärjestelmä ISO 9001:2015 (alkuperäinen sertifiointi vuonna 2006)
  • Ympäristöjärjestelmä ISO 14001:2015 (alkuperäinen sertifiointi vuonna 2006)
  • Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001:2007 (alkuperäinen sertifiointi vuonna 2013)