Teollisuusyhteistyö

Maakaasu

Kotkan Energia Oy toimittaa maakaasua yritysasiakkaiden käyttöön oman jakeluverkoston kautta. Maakaasua käytetään myös omaan energiantuotantoon Hovinsaaren voimalaitoksella ja Pappilan lämpökeskuksessa.

Maakaasu on väritöntä, myrkytöntä ja ilmaa lähes puolet kevyempää luonnonkaasua. Sitä saadaan poraamalla maan uumenista kuten öljyäkin. Suomessa käytössä oleva venäläinen kaasu on erittäin puhdasta, sen metaanipitoisuus on yli 98%.

Maakaasu on vähäpäästöinen polttoaine, joka ei sisällä rikkiä, pölyä eikä raskasmetalleja. Maakaasua poltettaessa syntyy hiilidioksidia ja vesihöyryä sekä typenoksideja. Maakaasun ympäristöystävällisyyttä lisää maakaasulla saavutettava hyvä hyötysuhde.

Teollisuushöyry

Kotkan Energia Oy myy teollisuushöyryä paikalliselle teollisuudelle käytettäväksi erilaisissa teollisuus-, kemian- ja elintarvikeprosesseissa. Osa höyrystä tuotetaankin elintarvikkeille asetetut tiukat laatukriteerit täyttäen. Höyryn tuotanto perustuu pääasiassa tehokkaaseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon, mutta lisäksi on investoitu pienempiin höyrykeskuksiin. 

Teollisuushöyryn tuotanto luo tärkeää lämpökuormaa kesäaikana, jolloin kaukolämmön kulutus on pienempää. Tämä mahdollistaa voimalaitoksien taloudellisemman käytön ja alentaa kiinteintä kustannuksia tuotettua kaukolämpö/teollisuushöyry megawattituntia kohden.