Saneeraus- ja rakennuskohteet

Tilanne 26.2.2019

Kotkan Energia rakentaa uutta ja saneeraa vanhaa kaukolämpöverkostoa.

Uudisrakennuskohteet:           

                          -        
                                   

Korjaus- ja perusparannustyöt:

                          -