Meripäivillä soudettiin Suomenlahden hyväksi

Kotkan Energia Oy ja sen osakkuusyhtiö Karhu Voima Oy järjestivät Meripäivien aikana Hyväntekeväisyyssoudun teemalla ”Soudetaan Suomenlahti Siistiksi”. Tapahtuman aikana Meripäiväkävijät soutivat haluamansa määrän kilometrejä kuntosalin soutulaitteella. Kertyneiden soutukilometrien perusteella Kotkan Energia ja Karhu Voima sitoutuivat lahjoittamaan rahaa Suomenlahden hyväksi.

Soutuhaaste sai Meripäivillä helteisen kuumasta säästä huolimatta hyvän vastaanoton. Soutajia oli tapahtuman aikana yhteensä 241 kappaletta ja kilometrejä soudettiin hyväntekeväisyyteen yhteensä 224 kilometriä. Haasteeseen osallistuneet saivat valita, että mihin kolmesta kohteesta heidän osuutensa lahjoituksesta kohdistetaan.

Kotkan Energia ja Karhu Voima lahjoittivat soutuhaasteen tuloksena yhteensä 2.240 euroa seuraaville paikallisille Itämeri-toimijoille:

  • Meri-Kymen Luonto ry              1.191,87 euroa
  • Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry     746,43 euroa
  • Luontokoulu Haili                           300,98 euroa

Kotkan Energian puolelta lahjoitukset luovutti Meripäivätapahtuman vetäjä Aki Tuomisalo.

Suurin lahjoituspotti kohdistui Meri-Kymen Luonto ry:lle, joka on Suomen luonnonsuojeluliiton Paikallisyhdistys. Yhdistys järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia sekä aktivoivat nuoria mm. luontokerhon vetäjiksi. Meri-Kymen Luonto ry:n lahjoituksen vastaanottivat puheenjohtaja Ritva Huusko-Helminen ja hallituksen jäsen Helena Johansson. Puheenjohtaja Huusko-Helminen esitti suuret kiitoksensa lahjoituksesta ja kertoi, että he arvostavat haasteen hienoa ideaa ja sen tarkoitusta. Meri-Kymen Luonto ry aikoo käyttää lahjoitusrahat luontokerhon pitäjien koulutuksiin. Luontokerhon kouluttajat ovat lukion ympäristölinjalla olevia opiskelijoita, jotka pitävät lapsille kerhotoimintaa. Toinen mahdollinen rahojen käyttökohde on WWF:n öljyntorjuntakoulutus.

Kymijoen Vesi ja Ympäristö tekee aktiivisesti vesistö- ja ympäristötutkimuksia mm. veden laadusta, kalastosta ja mikromuoveista. Kymijoen Vesi ja Ympäristö ry:n lahjoitus luovutettiin toimitusjohtaja Esa Korkeamäelle yhdistyksen tutkimusveneellä Kuusisen satamassa. Korkeamäki oli lahjoituksesta hyvinkin positiivisesti yllättynyt sekä kiitollinen. Hän iloitsi kovasti haasteemme paikallisista lahjoituskohteista. Kymijoen Vesi ja Ympäristö aikovat käyttää rahat tutkimuksiin, joilla selvitetään mikromuovin kulkeutumista ympäristöön ja mereen sekä sen analytiikkaa. Aihe on heille kokonaan uusi aluevaltaus.

Kolmas lahjoituskohde oli Luontokoulu Haili, joka tekee merkittävää ympäristökasvatustyötä koulujen kanssa. Lahjoitus luovutettiin toiminnanjohtaja Tiina Lecklinille, joka ideoi lahjoituksen käyttämistä esimerkiksi vieraslajien, kuten kurtturuusun raivaamiseen tai mahdollisesti yleisöraivauksen järjestämiseen esim. Lehmäsaaressa. Tiina Lecklin kommentoi haastetta seuraavasti: ”Tosi hyvä juttu, tästä tulee olo, että oma työ on huomattu, joka on todella hienoa. Lisäksi on hienoa, että rahat tulevat tekemisen kautta. Tärkeintä on, että näkyvyyttä tulee asialle eikä niinkään lahjoituskohteille.”

Kotkan Energia ja Karhu Voima kiittävät lämpimästi kaikkia Meripäivien soutuhaasteeseen osallistuneita!

Lisätietoja hyväntekeväisyyssoudusta antaa Kotkan Energialta Aki Tuomisalo p. 044 7099 519