Kotkan ja Haminan energiayhtiöt ovat perustaneet yhteisen palveluyhtiön

Kotkan Energia Oy ja Haminan Energia Oy ovat 17.6.2016 perustaneet yhteisen palveluyhtiön. Palveluyhtiön nimi on Karhu Voima Oy, ja molemmat osakkaat omistavat yhtiöstä 50 %. 

Palveluyhtiö tulee tuottamaan molemmille osakkailleen laskutukseen ja asiakaspalveluun liittyvät toiminnot. Uusi yhtiö aloittaa em. palvelujen tuottamisen Haminan Energialle 1.8.2016. Kotkan Energian laskutuksen ja asiakaspalvelun toiminnot siirtyvät uuden yhtiön hoidettavaksi syksyn 2016 aikana.  

Palveluyhtiössä tulee työskentelemään 6–7 energia-alan kokenutta ammattilaista. Haminan Energian asiakaspalveluhenkilöstö siirtyy uuden yhtiön palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Kotkan Energiasta ei siirry henkilöstöä palveluyhtiöön, vaan muutos hoidetaan sisäisin tehtäväjärjestelyin. Palveluyhtiön perustaminen ei aiheuta kummassakaan omistaja yrityksessä henkilöstön vähennyksiä.  

Palveluyhtiön tarkoituksena on edelleen parantaa molempien energiayhtiöiden asiakaspalvelua ja vastata energia-alan kasvavan tiedonvälityksen ja reaaliaikaisen palvelun haasteisiin. Palveluyhtiön tavoitteena on myös tehostaa energiayhtiöiden laskutusprosesseja hyödyntäen modernien ICT-ratkaisujen digitalisaatiota ja suurempia, yhteisiä asiakasvolyymeja. 

Olemme erittäin tyytyväisiä, että vuosien varrella tehty yhteistyö Kotkan Energian kanssa tiivistyy aivan uudella tavalla yhteisen palveluyhtiön muodossa. Uskomme vahvasti, että näin voimme entisestään parantaa asiakaspalveluamme ja muun muassa tehostaa laskutusprosessejamme, kertoo Haminan Energia Oy:n toimitusjohtaja Timo Toikka.

Tavoittaanamme on myös jatkossa syventää yhteistyötä niin, että pystymme paremmin vastaamaan energia-alan kasvavan kilpailun haasteisiin, Kotkan Energia Oy:n toimitusjohtaja Vesa Pirtilä toteaa. 

Energiayhtiöt keskittyvät kesän aikana valmistelemaan yhteisen palveluyhtiön toiminnan käynnistymistä. Uusi palveluyhtiö tulee kertomaan toiminnastaan lisää myöhemmin.

Lisätietoja asiasta antavat: 
Kotkan Energia Oy:n toimitusjohtaja Vesa Pirtilä p. 044 7099 200 ja
Haminan Energia Oy:n toimitusjohtaja Timo Toikka p. 040 055 6230