Kotkan Energian vuosi 2018 oli jälleen menestyksekäs

Kotkan Energian päättynyt vuosi 2018 oli monellakin tapaa poikkeuksellinen. Alkuvuodesta hallinnossa koettiin turbulenssia, kun tuore toimitusjohtaja Pekka Passi jätti yhtiön vain vajaan puolen vuoden jälkeen. Kevään yhtiökokouksessa hallitus uudistui voimakkaasti, kun hallitukseen valittiin ensimmäistä kertaa myös energia-alan asiantuntijoita. Kevään ja alkukesän aikana konsernille haettiin uutta toimitusjohtajaa. DI Timo Aaltonen aloitti tehtävässä 1.10.2018.

Kaukolämmön 50-vuotista historiaa Kotkassa juhlistettiin koko vuoden ajan erilaisissa tapahtumissa ja kampanjoilla. Heinäkuussa tempaisimme Kotkan torilla, jossa jaoimme asiakkaille ja muulle markkinaväelle lähes 600 annosta nakkikeittoa. Syyskuussa järjestimme yritysasiakkaille ja sidosryhmille kaukolämmön juhlaseminaarin, jossa peilattiin kaukolämpöä historiasta tulevaisuuteen. Uusille kaukolämpöasiakkaille tarjosimme kampanjan muodossa merkittävän edun, ja kaukolämpöön liittyikin iloksemme ennätysmäärä uusia asiakkaita!

Kotkan Energian vuosi 2018 onnistui erinomaisesti sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Tilikauden tulos parantui edellisvuodesta merkittävästi, ja tulos oli jälleen historian paras. Kotkan Energia jatkoi voimakasta investointitahtiaan myös viime vuonna. Suurimmat investoinnit olivat Hovinsaaren uuden vesilaitoksen rakentaminen ja kaukolämmön jakeluverkon saneeraus. Vesilaitosinvestoinnilla korvataan 1960-luvulta alun perin ollut vanha vesilaitos, ja parannetaan myös vesienkäsittely ympäristönäkökulmasta. Kaukolämpöverkon saneerauksella pidetään verkko hyvässä kunnossa myös tuleville vuosikymmenille. Hyötyvoimalaitoksella on myös käynnistetty savukaasupesurin rakentaminen, joka kasvattaa merkittävästi voimalaitoksen hyötysuhdetta ja vähentää sitä kautta myös ympäristövaikutuksia. Molempien suurien teollisuusasiakkaiden Daniscon ja Sonocon kanssa jatkettiin energiayhteistyösopimuksia pitkälle tulevaisuuteen.

Päättyneenä vuonna aloitettiin Kotkan Energian uuden tulevaisuuden rakentaminen päivittämällä yhtiön strategia vuoteen 2030. Strategiatyössä oli mukana laajasti eri sidosryhmiä kuten henkilöstö, asiakkaiden edustajat ja omistaja. Uuden strategiansa kautta Kotkan Energia varautuu käynnissä olevaan energiamurrokseen ja panostaa tulevaisuuden menestyksen rakentamiseen.

 

Uusi strategia kiteytyy sloganiin:

”Pieni jalanjälki – suuri kädenjälki”

Uuden strategian painopistealueet ovat:

* CO2-päästöjen vähentäminen

* Panostaminen palvelujen ja ratkaisujen kehittämiseen asiakkaille

* Tiivis yhteistyö paikallisen teollisuuden kanssa.

Myös muuhun kehittämiseen panostettiin voimakkaasti. Alkuvuodesta Kotkan Energia –konsernin asiakaspalvelu ja laskutus siirrettiin osakkuusyhtiö Karhu Voima Oy:n hoidettavaksi, ja samalla otettiin käyttöön uusi asiakashallinta- ja laskutusjärjestelmä. Turvallisuuden parantamiseen ja turvallisuusajatteluun kiinnitettiin erityistä huomiota koko vuoden ajan. Uusien palvelujen rakentaminen on käynnistetty useiden pilottihankkeiden kautta. Näissä pilottihankkeissa kehittämistä tehdään tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Tavoitteenamme on tuotteistaa pilottihankkeiden tulokset uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi asiakkaillemme. Hyvä yhteistyö on paras tapa rakentaa uutta energiatulevaisuutta – meille kaikille.

 

Sanna Kytömäki

Talousjohtaja, Kotkan Energia Oy