Kotkan Energian vakituisen toimitusjohtajan hakuprosessi käynnistyy

Kotkan Energia Oy:n hallitus on käynnistänyt vakituisen toimitusjohtajan hakuprosessin. Hakuprosessia valmisteltaessa on käyty laajaa keskustelua hallituksessa ja omistajan kanssa, ja omistajalta tulleet toiveet on huomioitu prosessissa.

Hakuprosessi tullaan toteuttamaan yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Yhteistyökumppaniksi on valittu perusteellisen vertailun perusteella Mercuri Urval. Mercuri Urval on rekrytointialan johtava, ylimmän johdon, päälliköiden ja asiantuntijoiden suorahakuun ja rekrytointiin erikoistunut yritys. Mercuri Urvalin valintaprosessi oli vertailussa olleista vaihtoehdoista laajin ja monipuolisin. Mercuri Urval tekee itse myös rekrytointiin liittyvät soveltuvuusarvioinnit.

Yhteistyökumppani käynnistää uuden toimitusjohtajan haun viikon 17 aikana. Hakuprosessi on avoin kaikille hakijoille. Hakuprosessissa käytetään mahdollisimman monipuolisesti kaikkia hakukanavia. Tavoitteena on, että loppusuoralle valitut kandidaatit ovat selvillä juhannukseen mennessä.

Toimitusjohtajan tehtävään hakevilta edellytetään

  • hyvää henkilöstöjohtamisen taitoa ja vahvaa kokemusta esimiestyöstä
  • liiketoimintakokemusta ja näyttöjä tuloksellisesta johtamisesta
  • strategista näkökykyä sekä kykyä kehittää konsernia eteenpäin
  • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa.                                                    

Lisätietoja asiasta antaa:
Hallituksen puheenjohtaja Pasi Hirvonen p. 0400 669 215