Kotkan Energian kaukolämmön perusmaksu alenee muilla kuin asuinkiinteistöillä 3,5 % lokakuun alusta

Kotkan Energia hyödyntää digitalisaatiota perusmaksujen oikeudenmukaiseen kohdentamiseen kaukolämpöasiakkaille

Kaukolämmön perusmaksu määräytyy kiinteistön sopimustehon tai laskutustehon mukaan.

Sopimusteholla tarkoitetaan kiinteistön käyttöön varattua, LVI-suunnittelijan laskennallisesti määrittämää maksimikaukolämpötehoa ulkolämpötilan ollessa – 29 °C. Sopimustehoa käytetään kiinteistön liittyessä kaukolämpöön. Laskutusteho otetaan käyttöön, kun kiinteistö on ollut kaukolämmössä yhden täyden lämmityskauden.

Kotkan Energia tarkistaa asiakkaidensa puolesta automaattisesti laskutustehon kerran vuodessa lämmityskauden jälkeen asiakkaan toteutuneen tehon käytön mukaan, jolloin perusmaksussa huomioidaan kiinteistössä tehdyt energiansäästöinvestoinnit ja käyttötapojen muutokset. Tieto tehon käytöstä saadaan kaukolämpömittarin tuntidatasta ajalta 1.10.–30.4. Tällä käytännöllä parannetaan asiakkaiden tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta, sillä jokainen maksaa perusmaksua vain siitä tehosta jonka käyttää. Tehontarkistus ei koske omakoti- eikä paritaloja.

Muiden kuin asuinkiinteistöjen perusmaksuun keskimäärin 3,5 %:n alennus

Tehontarkistus on tehty muille kuin asuinkiinteistöille nyt ensimmäisen kerran. Perusmaksu alenee muilla kuin asuinkiinteistöillä keskimäärin 3,5 %. Kiinteistökohtainen perusmaksu joko alenee tai nousee riippuen siitä kuinka paljon sopimusteho ja uusi, tarkastettu laskutusteho poikkeavat toisistaan. Alennus on samaa suuruusluokkaa kuin kerros- ja rivitaloille myönnetty alennus vuonna 2016. Muutos tulee voimaan 1.10.2018 alkaen.

Kerros- ja rivitalojen perusmaksuun keskimäärin 0,1 %:n alennus

Kerros- ja rivitalojen laskutusteho tarkistettiin jo kolmannen kerran. Keskimääräinen perusmaksu laskee tällä asiakasryhmällä noin 0,1 %. Perusmaksu muuttuu vain niillä asiakkailla, joiden laskutusteho muuttuu enemmän kuin 10 % voimassa olevasta vuonna 2017 tarkistetusta sopimustehosta.

Pientalojen perusmaksuun ei muutoksia

Pientaloilla on oma kaukolämpötariffinsa, joka perustuu kiinteistön lämmitettävään tilavuuteen, joten ko. kiinteistöjen käyttämä teho ei vaikuta pientalojen perusmaksuihin.

Lisätietoja antaa:
Kaukolämpöjohtaja Risto Mellas puh. 044 7099 520