Kotkan Energian asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla

Valtakunnallinen kaukolämmön asiakastyytyväisyystutkimus
 
Kotkan Energia osallistuu valtakunnalliseen kaukolämmön asiakastyytyväisyystutkimukseen 3-5 vuoden välein. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kaukolämmön asiakkaiden tyytyväisyyttä yhtiön toimintaan ja palveluihin sekä löytää toiminnan keskeiset kehittämiskohteet ja vahvuudet.
 
Kaksi edellistä tutkimusta on toteuttanut puhelinhaastattelututkimuksena IROResearch Oy tutkimustoimisto syksyllä 2015 ja 2018. Yhteensä haastateltiin molemmilla kerroilla 150 Kotkan Energian asiakasta.
 
Kotkan Energian kaukolämpöasiakkaiden tyytyväisyyden taso oli toimialan keskiarvoa parempi kaikkien toiminnan ja imagon osatekijöiden suhteen. Asiakkaat kokivat kaukolämmön huolettomana ja asumismukavuutta lisäävänä paikallisena lähilämpönä. Erityisesti asiakkaat olivat tyytyväisiä henkilöstön ystävällisyyteen, sovittujen asioiden hoitamiseen, helppohoitoisuuteen ja toimintavarmuuteen sekä paikallisuuteen.
 
Vuoden 2015 tutkimuksessa Kotkan Energia oli tutkimukseen osallistuneista yhtiöistä ylivoimaisesti paras kaikilla osa-alueilla. Taakse jäivät mm. Helsinki ja Vantaa. Vuoden 2018 tutkimuksessa Kotkalle tuli pronssia.
 
 
Kotkan Energian kaukolämmön asiakastyytyväisyyskysely

Kotkan Energia tekee oman asiakastyytyväisyyskyselyn joka vuosi. Tutkimuksen tulokset jaetaan kuluttaja-asiakkaisiin (omakoti- ja paritalot) ja suurasiakkaisiin (isännöitsijät ja kiinteistöpäälliköt). Kysely lähetetään yhteensä n. 400 asiakkaalle.
 
Kaukolämmön asiakastyytyväisyysindeksi oli tänä vuonna 5,23. Se on ennätyksellisen korkea (asteikko 1-6). Jopa hinnoitteluun ollaan varsin tyytyväisiä (indeksi 4,73). Asiakkaat ovat erityisen tyytyväisiä henkilöstön luotettavuuteen, asiantuntevuuteen ja palveluhalukkuuteen sekä kaukolämmön toimitusvarmuuteen liittyviin asioihin.
 
Tutkimuksista saatujen palautteiden avulla Kotkan Energia on kehittänyt ja tulee kehittämään useita kaukolämmön lisäpalveluita sekä on tuonut markkinoille uusia pientaloille suunnattuja kaukolämpötuotteita. Lisäpalvelut täydentävät kaukolämmön luotettavuutta ja helppokäyttöisyyttä sekä varmistavat hyvät lämpöolosuhteet rakennuksissa.
 
Risto Mellas
Kaukolämpöjohtaja, Kotkan Energia Oy