Kotkan Energia uudenaikaistaa kaukolämmön- ja lisäpalvelujen hinnoittelua

Kotkan Energian kaukolämmön hinnastoa uudistetaan asiakasystävällisemmäksi. Samalla aikaisempi sopimusvesivirran käsite poistetaan ja se korvataan sopimusteholla. Sopimusteholla tarkoitetaan kiinteistön käyttöön varattua maksimikaukolämpötehoa ulkolämpötilan ollessa –29°C. Sopimusteho määrittää kiinteistön liittymismaksun suuruuden. 

Koska laskennallisesti määritetty teho ei useinkaan vastaa todellista käytettävää tehoa, kiinteistöille tehdään tehon tarkistus mitattuihin tietoihin perustuen. Sopimusteho muuttuu tällöin laskutustehoksi, joka määrittää perusmaksun suuruuden. 

Ensimmäinen tehontarkistus on tehty kesän 2016 aikana rivi- ja kerrostaloille. Kiinteistöjen kulutustiedot on kerätty kaukolämpömittarilta 1.10.2015 – 25.4.2016 välisenä aikana. Jatkossa laskutusteho tullaan tarkistamaan ja tarvittaessa korjaamaan aina vuosittain lämmityskauden päätyttyä, jolloin voidaan huomioida kiinteistössä tehdyt energiansäästöinvestoinnit ja käyttötapojen muutokset.
 

Perusmaksuun keskimäärin 4 %:n alennus

Perusmaksun laskutuskäytäntö muuttuu kerros- ja rivitaloilla 1.10.2016 alkaen. Uuden perusmaksun käyttöönoton myötä kerros- ja rivitalojen keskimääräinen perusmaksu laskee yli 4 %:a. Asiakkaiden kesken perusmaksun muutos jakautuu kuitenkin vaihtelevasti. Toisilla se alenee, mutta nousee niillä, joiden käyttämä teho on ollut korkeampi kuin sopimukseen on kirjattu. Uusi käytäntö kohtelee siten asiakkaita aikaisempaa tasapuolisemmin ja oikeudenmukaisemmin, sillä jatkossa jokainen maksaa vain siitä tehosta, jonka voisi käyttää minimilämpötilassa (–29°C).
 

Pientalojen kaukolämpötariffi säilyy toistaiseksi ennallaan

Pientaloilla on oma kaukolämpötariffinsa, joka perustuu kiinteistön lämmitettävään tilavuuteen, joten ko. kiinteistöjen käyttämä teho ei vaikuta maksuihin. Muiden kiinteistöjen (ei asuintalot) osalta tarvitaan kaukolämpömittareilta tuntidataa koko lämmityskauden ajalta, jotta laskutusteho saadaan luotettavasti määritettyä. Asennukset tuntiluennan osalta ovat käynnissä ja ne valmistuvat kokonaisuudessaan vuonna 2017, joten muiden rakennusten laskutusteho voidaan ottaa käyttöön aikaisintaan kesällä 2018.
 

Pientalojen perusmaksuun enimmillään 4 %:n alennus

Pientalojen perusmaksu laskee suurimmalla osalla asiakkaista enimmillään 4 %. Joillakin asiakkailla perusmaksu voi nousta. Nousu on enintään 4 euroa vuodessa. Myös muiden rakennusten perusmaksu voi hieman muuttua. Nämä muutokset johtuvat tariffirakenteen muutoksesta.
 

Muutoksia lisäpalvelujen sisältöön ja hinnoitteluun

Lisäpalvelujen tarjontaa laajennetaan. Täysin uusia palveluita ovat kiinteistön lämmitysjärjestelmän katsastus ja LVI-hälytysten vastaanottopalvelu. Katsastus sisältää vuosihuollon lisäksi energiankäytön analysointia ja energiatehokkuusneuvontaa. Vuosihuollon ja 24-päivystyspalvelun hinnoittelua muutetaan siten, että asuinrakennusten osalta luovutaan sopimusvesivirtaisesta hinnoittelusta ja käyttöön otetaan asuntojen lukumäärään perustuva hinnoittelu. Samassa yhteydessä huoltosopimusten ja 24h-päivystyspavelun hintoja korotetaan keskimäärin 13 %.
 

Lisätietoja antavat
Toimitusjohtaja Vesa Pirtilä puh. 044 709 9200
Kaukolämpöjohtaja Risto Mellas puh. 044 709 9520