Kotkan Energia tuo asiakkaiden toiveesta myyntiin täysin uusiutuvan kaukolämpötuotteen

Kotkan Energia Oy tuo myyntiin 100 %:sti uusiutuvan kaukolämpötuotteen. Toive täysin uusiutuvan kaukolämmön myynnistä on tullut asiakkailta. Uuden kaukolämpötuotteen lanseeraus on osa kaukolämmön 50-vuotisjuhlavuotta Kotkassa.

Uusi täysin uusiutuva kaukolämpötuote on saatavissa kaikkiin kaukolämpöä käyttäviin kiinteistöihin Kotkassa. Uusiutuvaa kaukolämpöä myydään vain niin paljon kuin sitä tuotetaan vuosittain. Uusiutuva kaukolämpö tuotetaan Kotkassa biopolttoaineilla ja jätteellä. Tuotantomäärän varmentamiseen käytetään ulkopuolista tilintarkastajaa. Kotkan Energian myymästä kaukolämmöstä uusiutuvan kaukolämmön osuus oli noin 61 % vuonna 2017.

100 %:sti uusiutuvan kaukolämpötuotteen energiamaksu on 2,5 %:a kaukolämmön energiamaksua korkeampi. Tuotteen perusmaksu on sama kuin normaalilla kaukolämmöllä. 

Kotkan Energia on tehnyt ensimmäisen sopimuksen 100 %:sti uusiutuvan kaukolämmön myynnistä Korkeakoskelle sijoittuvan uuden yrityksen Agro Recygling Oy:n kanssa. Yritys kuuluu Lantmännen –konserniin. Lantmännen omistaa mm. entisen Vaasan leipätehtaan Kotkassa. Uudessa Korkeakosken toimipaikassa kuivataan kaukolämmön avulla konsernissa syntyvää leipäjätettä, joka viedään Ruotsiin, jossa siitä tehdään bioetanolia. Agro Recygling käyttää Korkeakoskella kaukolämpöä noin 5.500 MWh vuodessa.

100 %:sti uusiutuva kaukolämpötuote tulee Kotkan Energialla yleiseen myyntiin 1.6.2018 alkaen. Kotkan Energia käynnistää nimikilpailun uuden täysin uusiutuvan kaukolämpötuotteen nimen ideoimiseksi. Nimiehdotuksen voi jättää Kotkan Energian www-sivujen kautta. Nimikilpailun palkintona on iPad ja lisäksi osallistujien kesken arvotaan muutama yllätyspalkinto.

Lisätietoja asiasta antavat:
Kotkan Energia Oy / kaukolämpöjohtaja Risto Mellas p. 044 7099 520
Argo Recygling Oy / Ari Siekkinen p. 040 764 8834