Kotkan Energia on solminut pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen DuPontin Kotkan tehtaan kanssa

Kotkan Energia Oy on 28.3.2018 allekirjoittanut pitkäaikaisen energiayhteistyösopimuksen DuPont Nutrition & Health liiketoimintayksikköön kuuluvan Danisco Sweeteners Oy:n kanssa. Sopimus on kestoltaan viisi vuotta.

Kotkan Energia on tehnyt tiivistä yhteistyötä DuPontin tehtaan kanssa energia-asioissa jo 90-luvulta lähtien. Kotkan Energia on vuosien varrella investoinut merkittävästi Hovinsaaren voimalaitokseen, jotta se pystyy mahdollisimman hyvin palvelemaan myös DuPontin energiatarpeita. Yhteistyö Kotkan Energian ja DuPontin välillä on viime vuosina tiivistynyt ja laajentunut, mistä sekä Kotkan Energian tekninen johtaja Sami Markkanen että DuPontin Kotkan tehtaanjohtaja Mari Kainiemi ovat iloisia.

”Yhteistyö DuPontin Kotkan tehtaan kanssa on toiminut erinomaisesti. Olemme mm. pystyneet ajoittamaan Hovinsaaren voimalaitoksen ja DuPontin tehtaan vuosihuollot samaan ajankohtaan, millä on saatu aikaan merkittäviä säästöjä molemmille yhtiöille”, kertoo Kotkan Energian tekninen johtaja Sami Markkanen.

”Meille on tärkeää saada luotettavaa ja kohtuuhintaista energiaa. Tämä pitkäaikainen sopimus Kotkan Energian kanssa varmistaa Kotkan tehtaan energiatarpeemme. Olemme olleet hyvin tyytyväisiä energiayhteistyöhön Kotkan Energian kanssa”, kertoo DuPontin tehtaanjohtaja Mari Kainiemi.

Kotkan Energia jatkaa laajaa energiayhteistyötä myös Sonoco Alcore Oy:n Korkeakosken tehtaan kanssa, kun Sonoco ilmoitti käyttävänsä yhteistyösopimukseen kuuluvan 5-vuotisen jatko-option. Kotkan Energian Hyötyvoimalaitos hyödyntää yhdyskunta- ja teollisuusjätteitä toimittaen energiaa myös Sonocon tehtaille.

Kotkan Energian solmimat pitkäaikaiset yhteistyösopimukset DuPontin ja Sonocon kanssa ovat merkittävät, ja arvoltaan yhteensä yli 70 milj. euroa. Teollinen energiayhteistyö on Kotkan Energialle tärkeää, ja yhtiön merkittävä kivijalka kaukolämpöliiketoiminnan ohella. ”Haluamme olla omalta osaltamme tukemassa teollisten työpaikkojen säilymistä ja syntymistä Kotkan alueelle. Tavoitteenamme on edelleen tulevaisuudessa laajentaa paikallista teollisuusyhteistyötä”, kertoo tekninen johtaja Sami Markkanen.


Kuvateksti:
Kotkan Energian teknisellä johtajalla Sami Markkasella ja DuPontin Kotkan tehtaan johtajalla Mari Kainiemellä on hymy herkässä pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Lisätietoja asiasta antavat:
Tekninen johtaja Sami Markkanen p. 044 7099 428
Tehtaanjohtaja Mari Kainiemi p. 045 652 1106