Kotkan Energia Oy rakentaa Kärkisaareen merilämpöjärjestelmän

Kotkan Energia Oy rakentaa Kärkisaareen uuden lämmöntuotantojärjestelmän, jossa hyödynnetään merestä kerättävää lämpöä. Lämmöntuotantojärjestelmän uusinnasta ja lämmöntoimituksesta on tehty sopimus kiinteistön omistajan Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy:n kanssa. 
 
Kyseessä on Kotkan Energian ensimmäinen merilämpökohde, jossa testataan merestä otettavaa lämpöä kiinteistön lämmittämisessä. Pilottikohteesta saatujen kokemusten perusteella Kotkan Energia arvioi, että voidaanko merilämpöä tarjota jatkossa myös muihin siihen soveltuviin kohteisiin. 
 
Lämmöntuotantojärjestelmän muutoksen myötä kiinteistön ostoenergian määrän arvioidaan pienentyvän kolmannekseen aikaisemmasta. Merilämpöä käytetään kiinteistön lämmitykseen ja käyttöveden lämmittämiseen.
 
Mereen sijoitettava lämmönkeruuputkisto on innovatiivista uutta tekniikkaa. Lämmönkeruuputkiston toimittaa GeoPipe Oy. Meren pohjaan sijoitettavan putkiston pituus on yhteensä 500 metriä. Putkistosta ei ole haittaa vesistölle eikä sen virkistyskäytölle. Hankkeelle on saatu energia-avustusta Business Finland Oy:ltä. 
 
Ekamin oppilaat tekevät vesikiertoisen patteriverkoston asennukset Kärkisaaren kiinteistöön. Kiinteistössä on merilämpöpumppu, pienet varaajat ja moderni automatiikka. Patteriverkoston ja merilämpöjärjestelmän asennustyöt ovat parhaillaan käynnissä Kärkisaaressa. Työt valmistuvat arvion mukaan tä-män viikon aikana. 
 
Listätietoja asiasta antavat:
Kotkan Energia Oy / asiakkuusjohtaja Risto Mellas, p. 044 7099 520
Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy / tekninen isännöitsijä Mika Jokimies, p. 040 702 4560