Kombivoimalaitos

Kombivoimalaitoksessa tuotetaan maakaasun avulla prosessihöyryä, kaukolömpöä ja sähköä yhteistuotantona. Kaasukombiprosessi on hyvän hyötysuhteen omaava tehokas tapa tuottaa energiaa.

GT10 - kaasuturbiini, ABB Stal
Sähköteho 25 MW
Polttoaineteho 78 MW

Lämmöntalteenottokattila, Foster Wheeler
Höyryteho 61 MW (21 kg/s)
Lisäpoltto maakaasulla 30 MW 
Kaukolämpöekonomaiseri 8 MW

Kaksivaiheinen VAX - höyryturbiini, ABB Stal
Sähköteho 15 MW
Prosessihöyryä väliotolla 20 MW
Kaukolämpö lauhduttimella 40 MW

Vastapainehöyryturbiini, Siemens
Sähköteho 5 MW