Kaukolämmön sopimusehdot muuttuvat. Hinta pysyy ennallaan

Kaukolämmön sopimusehdot muuttuvat 1.2.2018 alkaen

Yleistä uusien sopimusehtojen voimaantulosta

Uudet sopimusehdot ovat voimassa 1.2.2018 alkaen. Sopimusehtojen uusiminen on toteutettu toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Kaukolämmön asiakkailla on oikeus tiedon saamisesta 30 päivän ajan irtisanoa lämpösopimuksensa päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla ilman, että sopimuksen muutetut kohdat koskettavat heitä.

Lisätietoja asiasta saa Kotkan Energia Oy:stä, puh. 05 2277 270, www.kotkanenergia.fi. Uudet sopimusehdot löytyvät sivustolta 2.1.2018 alkaen. Sopimusehdoissa muutetut kohdat on lihavoitu.

Kaukolämmön sopimusehdot

Keskeiset asiakkaan asemaan vaikuttavat muutokset

  • sähköinen asiointi asiakkaan ja kaukolämpöyrityksen välillä mahdollistuu
  • lämmönjakohuoneiden vaatimuksia on tarkoituksenmukaistettu (mm. turvallisuuden suhteen)
  • asiakkaalle tulee ilmoitusvelvollisuus omien pääsulkulaitteidensa sulkemisesta
  • vakuuden käyttömahdollisuus laajenee
  • ehtoihin on lisätty lakivelvoitteisesti kuluttajariitalautakunnan ja kuluttajaneuvonnan yhteystiedot sekä menettelyohje käsittelyjärjestyksestä

Kaukolämmön hinta pysyy ennallaan

Kaukolämpö Kotkassa täyttää 50 vuotta vuonna 2018. Juhlavuoden kunniaksi sekä energia- että perusmaksut säilyvät vuodenvaihteessa ennallaan, vaikka energian valmistevero nousee maakaasun osalta.

Kaukolämpöhinnasto 1.1.2018 alkaen

Kaukolämpö tuotetaan Kotkassa pääasiassa biopolttoaineilla, jätteellä ja turpeella. Kaukolämmön kotimaisuusaste on noin 90 % ja uusiutuvien polttoaineiden osuus on n. 60 %. Maakaasun osuus tuotantoon käytettävästä energiasta on vain noin 10 % ja siitäkin suurin osa on hukkalämmön talteenottoa. 

Uusi tilinumero ja asiakastietojärjestelmä

Tilinumero muuttuu ensi vuoden alussa; asiasta tiedotetaan erikseen, kun se on ajankohtainen. Vuoden 2018 alkupuolella uusitaan myös asiakastietojärjestelmä. Tämän vuoksi online-palvelun ulkoasu tulee muuttumaan.