Karhulan biolämpökeskus

Karhulan uusi biolämpökeskus otettiin käyttöön alkuvuodesta 2013. 

Biolämpökeskuksen käyttöaika vuodessa on kuusi kuukautta eli käytännössä lämmityskausi on marraskuusta huhtikuuhun. Lämpökeskuksen tuottama lämpö jää suurelta osin Karhulan alueelle, Sunilan suuriin asuinkerrostaloihin sekä Kotkan kaupungin omistamiin kiinteistöihin. 

Biolämpökeskuksen ansiosta pystyttiin vähentämään maakaasun ja turpeen käyttöä, ja lisäämään vastaavasti biopolttoaineiden käyttöä. Uusiutuvien energiamuotojen osuus omasta tuotannosta nousi vuonna 2013 uuteen ennätykseen ollen 57 % (+9 %).

Biolämpökeskus käyttää polttoaineena metsäpohjaista haketta, mikä tulee pääosin Heinsuon polttoainekentältä, mistä toimitetaan polttoainetta myös Hovinsaaren voimalaitokselle.

Laitoksen käydessä täydellä teholla, haketta palaa kuusi täysperävaunullista kuormaa vuorokaudessa.

Palamisessa syntyvät savukaasut puhdistetaan 99.9 prosenttisesti sähkösuotimessa, missä poistetaan kiintoainehiukkaset ja lentotuhka. Piipusta tulee lähinnä vesihöyryä ja hiilidioksidia, jota syntyy kaikessa orgaanisen aineen palamisessa. Karhulan biolämpökeskusta ohjataan kaukokäytöllä Hovinsaaren voimalaitoksen valvomosta käsin. Päivittäiset huoltokäynnit biolämpökeskuksessa sisältävät normaalit toiminnan ja mahdollisten vuotojen tarkistukset. Näiden lisäksi tehdään säännöllisesti myös ennakoivan kunnossapidon huoltokäynnit.