Karhu Voima Palvelu ja Karhu Voima Verkko kehittyivät ja kasvoivat vuonna 2018

Karhu Voima Verkko ja Karhu Voima Palvelu ovat Kotkan Energian 100 % omistamia tytäryhtiöitä, jotka ovat olleet osa Kotkan Energia – konsernia vuoden 2016 alkupuolelta asti. Tavoitteena on ollut vuoden 2018 aikana vähitellen hävittää yhtiöiden välisiä rajoja, ja saada Karhujen henkilöstö, järjestelmät ja asiakkaat entistäkin enemmän osaksi Kotkan Energiaa. Vuonna 2018 yhtiöt toteuttivat useita kehityshankkeita ja laajensivat toimintaansa, asiakkaita saatiin lisää ja uusia palveluita otettiin käyttöön.

Karhu Voima Verkon vuosi 2018

Karhu Voima Verkon omistamaan 110 kV:n voimajohtoon rakennettiin Raumanpohjan erotinaseman laajennus, jolla kytkettiin Kotkan Energian Mussalon tuulivoimapuisto Karhu Voiman verkkoon. Vuoden aikana toteutettiin myös isoja muutoksia mittauspalvelu- ja tasehallintapalvelutuottajien vaihtuessa sekä asiakaspalvelun, perinnän ja laskutuksen siirtyessä Karhu Voima Oy:lle. Näiden lisäksi töiden hallintaan, talouteen ja kunnossapitoon liittyviä järjestelmiä uudistettiin ja kehitettiin.

Karhu Voima Verkon omistaman kuituverkon vuokrauspalvelu on jatkuvasti laajentunut ja uusia kuituyhteyksiä rakennettu Karhulan teollisuuspuiston kiinteistöjen omistajien ja vuokralaisten palvelemiseksi. Verkon toimitusvarmuutta on viime vuosina määrätietoisesti parannettu, ja investointiohjelma jatkuu vielä vuoden 2019 aikana. Karhulan teollisuuspuiston alueella teollinen toiminta on myös vilkastunut sähköverkon liittymien määrän kasvaessa.

Karhu Voima Palvelun vuosi 2018

Karhu Voima Palvelu on toteuttanut vuoden 2018 aikana useita sähköverkon laajentamiseen ja käyttövarmuuden parantamiseen tähtääviä projekteja. Uuden palvelun aloittamiseksi hankittiin suojareleiden koestuslaitteisto. Koestuspalvelu on saavuttanut runsaasti suosiota, ja tarkoituksena on edelleen laajentaa toimintaa Kymenlaakson alueelle. Toisena uutena palveluna on tuotteistettu maadoitusverkon eheysmittaukset omaksi tuotepaketikseen, joka kattaa kokonaispalvelun vakioraportteineen. Palvelua on tuotettu mm. Kotkan Energian voimalaitoksille, ulkopuolisille asiakkaille sekä Karhu Voima Verkolle. Sähkön käytönjohtopalveluun saatiin myös uusia asiakkaita.

Suunnitelmat vuodelle 2019

Alkaneena vuonna kehitämme aktiivisesti molempien tytäryhtiöiden toimintaa. Asiakkaiden tarpeita vastaavasti rakennamme avaimet käteen –toimitettavia sähköratkaisuja. Tavoitteenamme on erikoistua erikoisosaamista vaativiin palveluihin, kuten relekoestukset ja maadoitusverkkojen eheysmittaukset teollisuudessa ja voimalaitoksilla. Kuituverkkoamme on myös tarkoitus laajentaa Karhulan teollisuuspuiston alueella. Panostamme vuonna 2019 myös henkilöstön osaamiseen kehittämiseen ja laajojen sähköverkkoinvestointien loppuun saattamiseen.

Näillä teemoilla jatkamme yhtiöiden kehittämistä erityisesti asiakkaiden toiveet ja tarpeet mielessämme. Meillä Karhu Voimalaisilla on roppakaupalla oikeanlaista palveluasennetta toiminnan eteenpäinviemiseksi, jatketaan hyvää työtä!
 

Sami Markkanen
toimitusjohtaja
Karhu Voima Palvelu Oy ja Karhu Voima Verkko Oy