Hyötyvoimalaitos kymmenen vuotta

10 vuotta jätteiden energiahyödyntämistä Kotkan Hyötyvoimalaitoksella

Kotkan Energian Hyötyvoimalaitos täytti pyöreitä vuosia, kun laitoksen kaupallisesta käyttöönotosta tuli kuluneeksi 10 vuotta 4.5.2019. Laitos on vielä käyttöikänsä alkupuolella, mutta matkan varrella on jo ehtinyt tapahtua monenlaista. Hyötyvoimalaitos oli valmistuessaan Suomen ensimmäisiä uuden teknologian jätteenpolttolaitoksia, joita on nykyään Suomessa kymmenkunta. Hyötyvoimalaitos tuottaa sähköä ja höyryä Sonoco-Alcore Oy:n kartonki- ja hylsytehtaalle naapurissa sekä kaukolämpöä Kotkan Energian kaukolämpöverkkoon. Kotkan kaukolämmöstä noin 35 % on tuotettu Hyötyvoimalaitoksella. Voimalaitos on käytössä 24/7 vuoden ympäri pois lukien vuosittaiset huoltoseisokit.

 

Asiakkaat edellä

Voimalaitos rakennettiin palvelemaan paikallista teollisuutta ja toisaalta alueellista jätehuoltoa. Paikallinen teollisuustoimija Sonoco-Alcore Oy otti Kotkan Energiaan yhteyttä energiantuotantonsa ulkoistamiseksi ja kehittämiseksi. Aluksi voimalaitoksen suunnitteluvaiheessa arvioitiin erilaisia konsepteja, mm. maakaasu- ja biokattilavaihtoehtoja, mutta näiden sijaan nousi nopeasti houkuttelevimmaksi yhdyskuntajätteen hyödyntäminen energiana. Samanaikaisesti käynnistettiin keskustelut Kymenlaakson Jätteen kanssa kotitalousjätteiden hyödyntämisestä energiana. Taustalla oli kiristyvä jätelainsäädäntö, jonka mukaisesti kaatopaikalle sijoitettavan jätteeen määrän tuli pienentyä merkittävästi lähitulevaisuudessa. Myöhemmin neljä kunnallista jäteyhtiötä päätti muodostaa yhteenliittymän yhdyskuntajätteiden energiahyödyntämisen kilpailutusta varten. Tällöin syntyi Kaakkois-Suomen Hankintarengas, jonka järjestämän julkisen kilpailutuksen Kotkan Energian tarjous Hyötyvoimalaitoksen rakentamisesta voitti.

 

Pitkä lupaprosessi

Voimalaitokselle tehtiin laaja ympäristövaikutusten arviointi yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Sen valmistuttua haettiin ympäristölupaa. Voimalaitos sai ympäristöluvan jo vuonna 2004, mutta lupa saatiin lainvoimaiseksi vasta vuonna 2006. Alkuperäinen suunnitelma oli aloittaa Hyötyvoimalaitoksen tuotannollinen toiminta vuonna 2006 - 2007, mutta lupa-haasteiden lisäksi jäähdytysvedenottoon liittyvät asiat viivästyttivät hanketta, ja käyttöönotto tapahtui lopulta jouluna 2008. Kaupallinen käyttö alkoi 4.5.2009. Höyryturbiinin käyttöönotto olikin sitten oma tarinansa.

 

Rakennusaika – kaikki alkoi 15 m syvästä mutaliejusta…

Rakentamisaikana haasteena olivat tontin vaikeat maaperäolosuhteet. Vuosina 2007-2008 myös rakentamismarkkinat olivat pahasti ylikuumentuneet noususuhdanteesta johtuen. Tekijöitä oli vaikea löytää ja rakentamisen hinta kipusi ylöspäin.

Projektin aikana oli monia haasteita ja viivästyksiä. Kotkan Energialaiset tekivät jättiprojektia oman työn ohessa, ja konsultit vaihtuivat. Lopulta jättiprojekti saatiin kuitenkin vietyä onnistuneesti läpi ja voimalaitos otettiin tuotantokäyttöön ennen joulua 2008. Hankkeen kokonaiskustannukset olivat yli 60 miljoonaa euroa.
 

      

 

Jatkuvaa parantamista

Hyötyvoimalaitoksen valmistuttua huomattiin, että kattilan toiminnassa oli paljon kehitettävää. Jatkokehitys alkoi välittömästi, ja voimalaitokseen tehtiin kattilatoimittajan toimesta mittavia muutostöitä vuosina 2010 - 2011. Kattilan toiminta tehostui ja kapasiteettia saatiin lisää. Tämän lisäksi kattilan rakennetta muutettiin, muurausten osalta kovahitsausta (inconell) lisättiin ja koko rakennuksen kattoa muutettiin helpottamaan huoltotöitä. Bunkkerissa on tehty korjauksia ja monia laitoksen prosesseja on tehostettu. Hyötyvoimalaitoksen henkilökunta on edelläkävijänä opetellut monia asioita kädestä suuhun periaatteella. Tämän ansiosta laitoksen hyötysuhde ja käytettävyys ovat parantuneet, samalla kun olemme pystyneet käsittelemään vuosi vuodelta enemmän jätettä.
 

   

 

Laitoksen käyttöaste on parantunut vuosien varrella

 

Hyödynnetyt tonnit, tuotettu energia

Hyötyvoimalaitos on alun perin mitoitettu 87.000 tonnin vuosittaiselle kokonaisjätemäärälle. Vuosien varrella tehdyt parannukset ja muutokset ovat nostaneet vähitellen laitoksessa käsiteltävää jätemäärää. Huippuvuonna 2016 päästiin lähes 107.000 tonnin käsittelymäärään. Määrään vaikuttaa kattilan käyttöasteen lisäksi myös jätteen lämpöarvo. Lajittelun parantuminen on muuttanut ja muuttaa koko ajan jätteen lämpöarvoa hiukan huonompaan suuntaan, toisaalta lämpöarvossa on paljon vaihteluita vuoden eri aikoina.

Laitoksella syntyy useita tuhkajakeita. Syntyvän tuhkan määrä on noin 20 % jätepolttoaineen määrästä. Tuhkat ohjataan asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Tuhka sisältää paljon metalleja, mutta kyllä moni laitoksen työntekijä ja vierailija on hieraissut silmiään nähdessää päältä ajettavan ruohonleikkurin, kokonaisen kuntokeskuksen tai auton ”motin” pohjatuhkabunkkerissa. Ihmeellistä mitä kaikkea siwan muovipussiin saadaankaan mahtumaan…

 

 

Avoimet ovet, tulkaahan käymään!

Hyötyvoimalaitoksella on järjestetty useita avoimien ovien päiviä, erilaisia asiantuntija- ja ulkomaanvierailuita ja kierrätysvalistusta esikoulusta yliopistoihin. Kävijöitä Hyötyvoimalaitoksella on ollut 300-500 vuosittain, alkuvuosina enemmänkin. Hyötyvoimalaitoksella koulutetaan tulevaisuuden sukupolvia kierrätyksen lisäämiseen, laitos on yksi osa modernia kiertotaloutta.

 

Savukaasupesurihanke

Hyötyvoimalaitokselle ollaan parhaillaan rakentamassa savukaasujen lämmöntalteenottoa ja savukaasupesuria, jotka lisäävät voimalaitokselle vuosittaista kaukolämmön tuotantoa 16 %:lla. Tämän lisäksi Hyötyvoimalaitoksen hyötysuhde nousee 12 % ja hiilidioksidipäästöt vähenevät n. 3.000 tonnia CO2 vuodessa. Pesurilaitos on rakenteilla ja se otetaan käyttöön vuoden 2019 syksyllä.

 

Tarina jatkuu…

Olen päässyt olemaan mukana koko Hyötyvoimalaitoksen historian ajan, alkuajan lupaväännöistä ja vaikean projektin kautta laitoksen jatkokehittämiseen. Kaiken kaikkiaan on ollut hieno matka!

Kiitokset kuuluvat kaikille yhteistyökumppaneille, asiakkaille ja erityisesti omalle osaavalle henkilöstölle. Tästä jatketaan taas seuraavalle kymmenelle vuodelle jätteiden energiaksi hyödyntämisen kuonaisella tiellä!

 

Sami Markkanen
kehitysjohtaja, Kotkan Energia Oy