Hyötyvoimalaitos Korkeakoskella

Aikaisemmin kaatopaikalle viety kotitalousjäte hyödynnetään Hyötyvoimalaitoksessa energiana, jolla korvataan Venäjältä tuotua maakaasua. Hyötyvoimalaitoksen ansiosta alueen jätehuolto täyttää jo nyt EU:n ja Suomen valtion tulevat jätteenhyötykäyttötavoitteet.

Rakennustyö käynnistyi syksyllä 2006, ensitulia vietettiin marraskuun alussa ja koekäyttöön laitos otettiin lokakuussa 2008. Kaupalliseen käyttöön laitos valmistui huhtikuussa 2009.