Hovinsaaren voimalaitos

Hovinsaaren voimalaitos on Kotkan Energian päätuotantolaitos. Se on nykyaikainen ja ympäristöystävällinen laitos, jossa erityistä huomiota on kiinnitetty savukaasujen puhdistukseen ja muiden ympäristöhaittojen minimointiin.
 
Hovinsaaren voimalaitoksessa tuotetaan suurin osa Kotkassa käytettävästä kaukolämmöstä. Lisäksi laitoksella tuotetaan prosessihöyryä Danisco Sweeteners Oy:n tehtaalle ja sähköä yhteistuotantona (CHP) lämmöntuotannon kanssa.
 
Hovinsaaren voimalaitos käyttää polttoaineenaan metsähaketta, kuorta, purua, metsäteollisuuden sivutuotteita, jyrsinturvetta ja kierrätyspolttoaineita. Näiden lisäksi vara- ja tukipolttoaineina käytetään maakaasua. Hovinsaaren voimalaitos muodostuu biopolttoainetta käyttävästä biovoimalaitoksesta ja maakaasua polttoaineenaan käyttävästä kombivoimalaitoksesta.
 
Hovinsaaren voimalaitoksen vuotuinen tuotanto:
Sähkö 100-150 GWh
Kaukolämpö 300-350 GWh
Prosessihöyry 120 GWh