Historia

2016
Kotkan Energia osti Loiste Oyj:ltä Karhu Voima Palvelu Oy:n ja Karhu Voima Verkko Oy:n 1.2.2016, samalla Kotkan Energiasta muodostui energiakonserni
Kotkan Energia Oy ja Haminan Energia Oy perustivat yhteisen palveluyhtiön Karhu Voima Oy:n 17.6.2016. Yhtiö aloitti toimintansa 1.8.2016
Karhu Voima Verkko Oy osti Mussalon Voima Oy:ltä 110 kV:n voimajohdon väliltä Pernoonkoski - Mussalo
 
2015
Kolmas tuulivoimala Mussaloon
Hyötyvoimalan kattilarevisio
 
2014
Uudet toimitilat valmistuvat Hovinsaarelle
Maakaasukäyttöinen apukattila otetaan käyttöön Hovinsaaren voimalaitoksella
Kotkan Energian ensimmäinen julkinen sähköautojen latauspiste otetaan käyttöön kauppakeskus Pasaatissa
Enerconin 2x2,35 MW uudet tuulivoimalaitokset valmistuvat Mussaloon
 
2013
OHSAS 18001 standardin mukainen turvallisuussertifikaatti yhtiölle
Korjaamorakennus ja sosiaalitilat otetaan käyttöön peruskorjauksen jälkeen
Kotkan Energia juhlii 20-vuotisjuhlavuottaan
 
2012
Karhulan Biolämpökeskus aloittaa kaukolämmön tuotannon
Kotkan Energia päättää toimintojensa keskittämisestä Hovinsaarelle
 
2009
Hyötyvoimalaitos otetaan kaupalliseen käyttöön
 
2007
Kotimaisten polttoaineiden varastokenttä rakennetaan Heinsuolle
Huosiossuon hankinta omaa turvetuotantoa varten
 
2006
Korkeakosken Hyötyvoimalaitoksen rakentaminen alkaa
Aloitetaan kierrätyspolttoaine REF 1:n polttaminen biovoimalassa
Kotkan Energia saa Reilu kaukolämpö –merkin
ISO 14001 –standardin mukainen ympäristösertifikaatti yhtiölle
 
2005
Biokaasulämpökeskus valmistuu Aittakorpeen hyödyntämään Heinsuon kaatopaikkakaasuja
Kotkan kaupunki uusii energiatoimialan omistajastrategian
Lämmöntuotanto keskitetään Hovinsaaren voimalaitokselle
 
2004
Kotkan Energialle uusiutuvien energiamuotojen liiketoimintakonsepti
 
2003
Uusi strateginen linjaus
Biovoimalaitos aloittaa energiantuotannon Hovinsaaren voimalaitoksen yhteydessä
Ahlstrom Glasfibre tulee asiakkaaksi, liityntäteho 8 MW.
Energiatoimialan uudelleen järjestely Kymenlaaksossa
Kotkan Energia luopuu kokonaan voimayhtiöosuuksistaan (hiili- ja kaasulauhdetuotannosta, ydinvoimasta ja vesivoimasta)
 
2003
Sähkön verkko- ja myyntiliiketoiminta siirtyy Kymenlaakson Sähkö Oy:lle
Kotkan Energia Oy keskittyy kaukolämpötoimintaan sekä yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon uusiutuvilla energiamuodoilla
Henkilöstöä noin 50
 
2001
ISO 9001:2000 laatujärjestelmäsertifikaatti yhtiölle
Hirssaari liitetään kaukolämmitykseen
 
2000
Jumalniemen liikerakennuksille toimitetaan kaukolämpöä
Liiketoimintojen maantieteellinen laajentaminen Baltiaan 
 
1999 – 2003
Baltian liiketoimintoja Virossa ja Liettuassa
 
1999
Mussalon Tuulipuisto ja -polku valmistuvat
Turvalan kaukolämpöpumppaamo valmistuu
Uusiutuvan energian tuotantoa lisätään
Ilona – tuotemerkki laajaan käyttöön pienasiakasmarkkinoinnissa
Palveleva energiatalo – konsepti: Kaikki energia-alan palvelut samasta pisteestä
 
1998
Karhulanniemen teollisuusalue liitetään kaukolämmitykseen.
 
1997
Sähköntuotantoa lisätään Oy Mankala Oy:ssä ja PVO:ssa 
Kaasukombinoimalaitos aloittaa toimintansa Hovinsaaren voimalaitoksen yhteydessä
 
1996
Eskolan alueverkko liitetään kaukolämmön pääverkkoon
Asennuspalvelut yhtiöitetään Kymertek Oy:öön
 
1995
Omaa energiantuotantoa
Maakaasun ja höyryn myynti uusina tuotteina
Sähkömarkkinat avautuvat
Ostetaan Hovinsaaren voimalaitos, jossa on Xyrofin Oy:n vanha arinakattila.
 
1994
Turvalan alue liitetään kaukolämmön pääverkkoon
 
1993
Kotkan Energia Oy perustetaan
Henkilöstöä noin 150
Kaukolämmön siirtojohto Karhulaan otetaan käyttöön
Kotkan Energia aloittaa sähkön ja lämmön jakelijana ja myyjänä