Henkilöstö

Kotkan Energia Oy:n palveluksessa työskentelee reilu 100 henkilöä. Henkilöstön keski-ikä on noin 44 vuotta. Yhtiö työllistää monien eri alojen osaajia. Käytössä olevia ammattinimikkeitä ovat mm. energiapäällikkö, työnjohtaja, sähkö/automaatioasentaja, näytevastaava, voimalaitoskäyttäjä, tietohallintopäällikkö, HR-asiantuntija, taloushallinnon asiantuntija, tekninen dokumentoija. 
 
Henkilöstön hyvinvoinnista pidetään huolta tarjoamalla lakisääteistä työterveyshuoltoa selvästi laajemmat työterveyspalvelut. Työterveyspalveluiden tavoitteena on ennaltaehkäistä työstä aiheutuvia riskejä. Laajemmat työterveyspalvelut mahdollistavat nopean sairauden hoidon ja sitä kautta sairauspoissaolojen vähenemisen. Sairauspoissaoloprosentti on pysynyt matalana ollen vuonna 2018 3,1 %. Henkilöstölle tarjotaan myös mahdollisuus kehittää osaamistaan erilaisten koulutusten ja ajankohtaispäivien avulla. 
 
Henkilöstön liikkumista ja kulttuuriharrastuksia tuetaan virikeseteleiden avulla. Lisäksi yhtiön henkilökuntakerho järjestää vuosittain useita tapahtumia, joissa päästään liikkumaan ja viettämään aikaa yhdessä.