Hallinto

Kotkan Energia noudattaa hallinnossaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kuusi jäsentä. Hallitus vastaa, että yhtiön hallinto ja toiminta ovat asianmukaista, ja että toimintaa johdetaan vahvistettujen strategioiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.
 
Kotkan Energia Oy:n hallituksen jäsenet:
 
Lasse Mustonen, puheenjohtaja
Lauri Muranen, varapuheenjohtaja
Reija Lipponen, jäsen
Tiina Rosberg, jäsen
Antti Lukka, jäsen