Hallinto

Kotkan Energia noudattaa hallinnossaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kuusi jäsentä. Hallitus vastaa, että yhtiön hallinto ja toiminta ovat asianmukaista, ja että toimintaa johdetaan vahvistettujen strategioiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.
 
Kotkan Energia Oy:n hallituksen jäsenet
 
Hirvonen Pasi                              puheenjohtaja
 
Häkkinen Risto                            varapuheenjohtaja       
 
Aalto-Partanen Annika                jäsen
 
Lipponen Reija                            jäsen
                                
Marttila Olli                                 jäsen
                           
Piipponen-Pekkola Seija              jäsen