Hallinto

Kotkan Energia noudattaa hallinnossaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja yhtiöjärjestystä. Yhtiön hallinnosta ja toiminnasta vastaavat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja. Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen mukaan kuusi jäsentä. Hallitus vastaa, että yhtiön hallinto ja toiminta ovat asianmukaista, ja että toimintaa johdetaan vahvistettujen strategioiden ja toimintaperiaatteiden mukaisesti.
 
Kotkan Energia Oy:n hallituksen jäsenet
 
Mustonen Lasse                         puheenjohtaja
 
Muranen Lauri                            varapuheenjohtaja       
 
Lukka Antti                                  jäsen
 
Paatero Sirpa                              jäsen
                                
Kuusela Anu                                jäsen
                           
Rosberg Tiina                             jäsen