Biovoima – tulevaisuuden vaihtoehto

Biopolttoaineita saadaan metsissä ja soilla kasvavista biomassoista sekä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon soveltuvista kierrätysmateriaaleista. Bioenergia on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista puhdasta ja ympäristöystävällistä uusiutuvaa kotimaista energiaa. Sen käytön lisääminen vähentää erityisesti ilmakehämme kasvihuonekaasu- ja rikkipäästöjä.

Biokattilalaitos

Kotkan Energian biovoimalaitos toimii Hovinsaaren kombivoimalaitoksen yhteydessä. Biovoimalaitos tuottaa 37 MW kaukolämpöä, 15-20 MW prosessihöyryä ja 15 MW sähköä. Polttoaineinaan se käyttää teollisuuden sivutuotteita, metsäperäisiä polttoaineita, kierrätyspolttoaineita sekä tarpeen mukaan turvetta. Polttoaineen laatu ja ominaisuudet ovat turpeen ja biopolttoaineiden laatuluokitusten mukaisia. 

Ostamme jatkuvasti muun muassa hakkuutähteitä, purkupuuta ja muita polttoon kelpaavia biopolttoaine-eriä. Ota yhteyttä polttoaineenhankintaamme, jos haluat lisätietoja energiapuun hankinnasta.