Asiakkaat ovat edelleen erittäin tyytyväisiä Kotkan Energian tuotteisiin ja palveluihin

Kotkan Energia Oy:n jokavuotinen asiakastyytyväisyyskysely tehtiin alkuvuodesta 2015.

Asiakkaat ovat erittäin tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kokonaistyytyväisyysindeksi oli 5,13 asteikolla 1 – 6. Suurasiakkaiden tyytyväisyysindeksi oli 5,26 ja pienasiakkaiden 5,08. Tutkimusta on jo pitkään tehty säännöllisesti vuosittain ja tulokset ovat olleet erittäin hyvät. Kyselyn vastausprosentit olivat 17 % (kaukolämmön pienasiakkaat) ja 44,8 % (kaukolämmön suurasiakkaat sekä isännöitsijät).
Vastaajat ovat tyytyväisiä muun muassa seuraaviin ominaisuuksiin; toimitusvarmuuteen, asiakaspalveluun, paikallisuuteen sekä kaukolämmön lisäpalveluihin. Vuoden 2015 keväällä julkaistaan yhtiön asiakaslehti, joka jaetaan Kotkan kotitalouksille. Lehden avulla halutaan aktivoida yhteydenpitoa asiakkaiden ja kotkalaisten suuntaan sekä tiedotetaan yhtiön ajankohtaisista asioista.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin iPad ja sen voitti Julius Anttonen. Lisäksi arvottiin viisi tavarapalkintoa ja onni suosi Teemu Niskasta, Juha Rantaa, Petri Ristolaa, Juha Ojalaa ja Irma Heikkilää.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille ja Lämpimät Onnittelut voittajille!

 

 

Palkinnot toimitetaan voittajille viikon sisällä arvonnasta.